کمپین مهرورزی

کمپین مردمی #مهرورزی یک حرکت خودجوش جهت استفاده از ظرفیـت فضای مجازی برای کمک و مهرورزی به سایر انسان ها فارغ از نژاد و رنگ و دین … می باشد.
این کمپین فعالیت خود را درحوزه محرومیت زدایی ازمناطق کم برخوردار، کمک به ایتام و نیازمندان، تامین مخارج درمانی بیماران ، خدمات آموزشی رایگان و تامین مخارج تحصیلی دانش آموزان مستعد آغاز می نماید.

روشهای مشارکت:

  • مراجعه به لیست فراخوان های ما: اینجا کلیک کنید

  • پرداخت آنلاین از طریق کارتهای عضو شتاب: اینجا کلیک کنید

  • انتقال وجه به کارت شماره 6273811615132468 بانک انصار بنام حسین کیانی نیا

  • واریز به حساب 166-6060620-758-1813 بانک انصار بنام قرارگاه جهادی حضرت صاحب الزمان(عج)

 payment_end