اقتصاد اسلامی

اقتصاد مقاومتی راهکاری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

۰۹٫۱۰٫۱۳۹۵  |  بدون دیدگاه. ››

follow url اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصاد مردمی است و ضروری است که مردم وارد عرصه شوند تا از ورود رانت خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند.اگر ما فضا را برای حضور جوانان مومن و خلاق ایران ... بیشتر بخوانید.. »

 canada goose kinder