روستا

خاموشی گروه های جهادی در محیط شهر

۰۹٫۲۶٫۱۳۹۴  |  بدون دیدگاه. ››

acne.org buy accutane online به روستا که می رویم عده ای جوان شاد و فعال را می بینیم که چهره و لباس و گویش آنها به اهالی هیچ شباهتی ندارند فقط کمی چهره شان سوخته و لباسشان ... بیشتر بخوانید.. »

 canada goose kinder